vstup

Rekonstrukce
domu č.p. 48
Sušice

Rekonstrukce
domu č.p. 48
Sušice

Rekonstrukce
domu č.p. 48
Sušice

Rekonstrukce domu č.p. 48 Sušice

Rekonstrukce domu č.p. 48 Sušice

1. místo v architektonické soutěži na rekonstrukci domu č.p. 48 - STARÁ LÉKÁRNA

OBJEKT- Komplex objektů je rozdělen do 3 částí. Hlavní objekt slouží jako informační centrum a výstava města Sušice. Původní hospodářská stavení ve dvoře jsou samostatné funkční objekty ke komerčnímu využití. Všechny části jsou propojeny společným dvorem, který je příjemným, dlážděným, veřejně přístupným prostorem se stromy a kašnou.


DŮM EXPONÁT - Unikátní Rozacinovský dům na Sušickém náměsti je exponátem sám o sobě. Na jeho podobě, historii a změnách lze současně odvyprávět historii a vývoj města. Dům je v návrhu co nejvíce ponechán v dochovaném stavu - je exponátem, který je očištěn a celý je zpřístupněn návštěvníkům. Hlavní část objektu s malým atriem je celá dispozičně propojena a celý dům je sjednocen stejným materiálem betonové podlahy, ve které je vsazena mosazná infografika, usnadňující orientaci v domě.


EXPOZICE - Expozice je vloženým prvkem, který nechává citlivě vyniknout prostorům domu a jeho dochovaného stavu. Na stěny se nic nevěší, neopírá. Expozice je tvořená solitérními objekty umístěnými uprostřed místností.


ZMĚNY - Do malého atria jsou znovu otevřeny původní arkády. Nad nimi vzniká nová chodba se současnými vertikálními okny. Stávající mezipatro v jižní části domu bude otevřeno až do krovu. Vzniká tak nový výstavní vertikální prostor. V části domu při ulici Kostelní v prvním patře jsou propojeny 3 stávající místnosti a prostor je otevřený do krovu. Zde je umístěn mechanický betlém. Pro bezbariérový přístup je v jižní části domu umístěn výtah.

výstava
atrium
půdorysy
betlem
dvur

Spolupráce: Ing. arch. Marta Chaloupková a EHL&KOUMAR ARCHITEKTI

Vizualizace: www.lanrender.com

Místo: Sušice

Rok: 2018

Spolupráce: Ing. arch. Marta Chaloupková a

EHL&KOUMAR ARCHITEKTI

Vizualizace: www.lanrender.com

Místo: Sušice

Rok: 2018