LAN_190913_cam_plaza_01_H-min

Parkovací dům Ostrava

Parkovací dům Ostrava

Parkovací dům Ostrava

Parkovací dům Ostrava

soutěžní návrh

Parkovací dům bude umístěn na jedné z hlavních ostravských tříd, která stojí před zásadním přerodem. Důležitá spojnice historického centra a kulturních institucí stojících v blízkém sousedství uvažovaného záměru bude doplněna o další veřejné stavby koncertní síně a knihovny. Třída se stane výkladní skříní celého města. V tomto kontextu navrhujeme dynamickou kompozici 5ti hmot, která vznikla rozdělením a následným rozposouváním jednolité hmoty na základní elementy, jejichž proporce vychází z prostorových potřeb pro parkovací místo a jeho obsluhu. Domníváme se, že parkovací dům na takto exponované parcele nemá mít ambici konkurovat protější koncertní síni a proto stavbu umisťujeme na stávající uliční čáru vytyčenou bezprostředně sousedícími objekty krajského úřadu a administrativní budovy. Náš návrh však má ambici být důstojným sousedem, městským domem. Jednotlivé hmoty vstupují svými štíty do ulice 28. Října, kam také orientujeme živý komerční parter s důstojným předprostorem vybízející k trávení volného času.

LAN_190913_cam_hlavni_H-min
LAN_190913_cam_detail_H-min
LAN_190913_cam_roh_H-min
LAN_190913_cam_vjezd_H-min

                                        

Místo: Ostrava
Spolupráce: Ing. arch. Cyril Nešleha
Vizualizace: www.monolot.studio