201004_HOVO_cam_01_nadhled

058
Hovorčovice

058
Hovorčovice

058
Hovorčovice

058
Hovorčovice

soutěžní návrh

Řešené území je spojnicí Staré návsi a plácku před obecním úřadem. Vše pod dohledem kostela sv. Jana Křtitele stojícího na vyvýšeném kopečku. Stávající centrum obce nemá jasné těžiště, místo potkávání se, tvář obce.

Dům tvaru L je ustoupený k východní hranici a uvolňuje místo pro representativní prostor Nové návsi. Nová náves bude dlážděná, se stromy a parkovacími stáními po stranách. Celá plocha je navržená v jedné úrovni pro pořádání nejrůznějších obecních akcí.

Převýšená věž ukončuje zelenou plochu Staré návsi. Nová a Stará náves jsou propojeny pěším průchodem. Věž s hodinami odkazuje na tradici radničních budov. Je pevným identifikačním bodem v území a dvojicí ke kostelní věži.

Do nové návsi je dům orientován převýšeným ambitem, který propojuje hmotu úřadu a věže. Ambit prochází po celé délce a tvoří propojení se Starou návsí a dále k rybníku a škole.Hlavní vstup je do úřadu je do jeho středu se schodištěm a příčným průhledem budovou. Dům je řešen jako dispoziční dvoutrakt. Chodba je otevřená do návsi, prostory kanceláří jsou orientované do zástavby rodinných domů.

201004_HOVO_cam_06_detail B_H
201004_HOVO_cam_05_detail A_H
201004_HOVO_cam_05_detail A_H
201004_HOVO_cam_09_int_H
201004_HOVO_cam_07_int_schodiste_H
201004_HOVO_cam_08_int_chodba_H
Untitled-1
Untitled-2
Untitled-3
Untitled-4

Místo: Hovorčovice
Spolupráce: Ing. arch. Jaroslav Malina
Vizualizace: Jan Lankaš

Místo: Hovorčovice
Spolupráce: Ing. arch. Jaroslav Malina
Vizualizace: Jan Lankaš