nov5

017
Novosedlice

017
Novosedlice

017
Novosedlice

017
Novosedlice

017
Novosedlice

návrh revitalizace sálu, hospody a obecních bytů

návrh revitalizace sálu, hospody a obecních bytů

návrh revitalizace sálu, hospody a obecních bytů

nov 3
nov 2
nov4
nov 6
nov 7
nov 78jpg

Spolupráce: Ing. Marcela Koukolová
Rok: 2018
Místo: Novosedlice