d

EK
ČKAIT

Chaloupka Čtyřkoly

EK ČKAIT

EK
ČKAIT

soutěžní návrh

Prostorové kapacity sídla ČKAIT v Sokolské ulici jsou limitovány stávající stavbou a pozemkem. Současný
vjezd a volná plocha vnitrobloku dávají velmi omezený prostor pro manipulaci s vozidly a využití dvora
pro 7 parkovacích stání není hospodárné. Přízemí instituce, která má sloužit pro setkávání, vzdělávání a
osvětu, je pro nás velice cenným prostorem a mělo by se stát společenskou událostí. Proto navrhujeme
omezit počet parkovacích stání a plochu pro ně určenou pomocí zakladače, který má vjezd přímo z ulice
a využívá suterénního prostoru pro zajištění stání 4 vozidel. Stávající výtah ve vnitrobloku přemisťujeme
do vnitřní dispozice domu hned vedle schodiště.


Do ulice se přízemí domu otevírá velkoryse prosklenými portály. Hlavní vstup je veden v ose domu a
pomocí rampy vyrovnává převýšení mezi ulicí a stávající úrovní přízemí. Přímo u vstupu umisťujeme
knihovnu s prodejnou knih, která oživuje uliční průčelí a láká příchozí dovnitř domu. Přízemní dispozici
ovládá prostorná hala bohatě prosvětlená venkovním atriem. Hala propojuje jednotlivé provozy a nabízí
prostor pro práci, sjednávání schůzek, pořádání výstav a konferencí. Stává se kuloárem před nově budovaným
sálem v zadní části pozemku a vede nástup do komunikačních jader stávajícího domu a nové
vestavby. Zastřešení haly nabízí pobytovou terasu se zahradní úpravou. Terasa je přístupná z vnitřního
atria i ze stávající a nové části objektu.


Nový přednáškový sál má sezení ve dvou úrovních s celkovou kapacitou 150 lidí. Nad přednáškovým
sálem jsou 3 patra kanceláří s vlastním zázemím. Vestavba vyplňuje proluku ve vnitrobloku a její střešní
krajina propojuje rozdílné úrovně střech svých sousedů. Nově budované části jsou sjednoceny v materiálu
i v barevném odstínu. Navrhujeme provést obklad fasády z prefabrikovaných betonových dílců
probarvených oxidem železa. Použití menších prefabrikátů je výhodné z důvodu stísněných podmínek a
omezené možnosti skladování na pozemku.


V rámci rekonstrukce stávajícího objektu navrhujeme nové zasklení ochozů, přilehlé prostory bychom
rádi více otevřeli do dvora a využívali je pro společné setkávání. Zkušební prostory přemisťujeme z
horního podlaží do 3. NP. Dvorní křídlo je na úrovni 6.NP doplněno pronajímatelným apartmánem.
Kanceláře v podkroví by si zasloužily velkorysejší otevření směrem do dvora, kde se nabízejí atraktivní
výhledy do Pražské kotliny.


Společné technické zázemí objektu navrhujeme do podzemních prostor částečně podsklepené nové
vestavby. Archiv z přízemí přesouváme do suterénu stávajícího domu.

e
a
f

                                        

b
1NP
2NP

Místo: Praha
Investor: ČKAIT
Spolupráce: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI
Vizualizace: www.monolot.studio