Ruska Net-23

028 Vršovice

028 Vršovice

028
Vršovice

028
Vršovice

rekonstrukce bytu 

rekonstrukce bytu 

Vršovice jsou celé na území městského obvodu Praha 10. Je to jedna ze čtvrtí, která bývala už před připojením k Praze městem s velmi starobylou historií. V severní části Vršovic, hraničící s Vinohrady, je noblesní zástavba s historizujícími a secesními domy, především v Kodaňské a Ruské ulici. Zajímavé je, že se zde téměř nevyskytuje prvorepubliková zástavba a hned vedle secesních činžáků tak najdeme socialistickou výstavbu, což se jinde v Praze nevyskytuje. Bylo to dáno tím, že se zde nacházel zábavní park Eden, který neměl dobrou pověst, stahovaly se sem kriminální živly a hned za tratí byly rozsáhlé nouzové chudinské kolonie.

Vršovice jsou celé na území městského obvodu Praha 10. Je to jedna ze čtvrtí, která bývala už před připojením k Praze městem s velmi starobylou historií. V severní části Vršovic, hraničící s Vinohrady, je noblesní zástavba s historizujícími a secesními domy, především v Kodaňské a Ruské ulici. Zajímavé je, že se zde téměř nevyskytuje prvorepubliková zástavba a hned vedle secesních činžáků tak najdeme socialistickou výstavbu, což se jinde v Praze nevyskytuje. Bylo to dáno tím, že se zde nacházel zábavní park Eden, který neměl dobrou pověst, stahovaly se sem kriminální živly a hned za tratí byly rozsáhlé nouzové chudinské kolonie.

Vršovice jsou celé na území městského obvodu Praha 10. Je to jedna ze čtvrtí, která bývala už před připojením k Praze městem s velmi starobylou historií. V severní části Vršovic, hraničící s Vinohrady, je noblesní zástavba s historizujícími a secesními domy, především v Kodaňské a Ruské ulici. Zajímavé je, že se zde téměř nevyskytuje prvorepubliková zástavba a hned vedle secesních činžáků tak najdeme socialistickou výstavbu, což se jinde v Praze nevyskytuje. Bylo to dáno tím, že se zde nacházel zábavní park Eden, který neměl dobrou pověst, stahovaly se sem kriminální živly a hned za tratí byly rozsáhlé nouzové chudinské kolonie.

Ruska Net-24
Ruska Net-25
Ruska Net-19
Ruska Net-26
Ruska Net-27
Ruska Net-13
Ruska Net-14
Ruska Net-29
Ruska Net-30
RUSKA_54_13
Ruska Net-16
Ruska Net-18
Ruska Net-5
Ruska Net-6
Ruska Net-8
rus-vykresy

                                        

spolupráce: Ing. Marcela Koukolová

místo: Praha

rok: 2019

foto: Žofie Helferová, Jan Lankaš

spolupráce: Ing. Marcela Koukolová

místo: Praha

rok: 2019

foto: Žofie Helferová, Jan Lankaš